مناسبت ها
اخبار شبکه های بهداشت و درمانآرشیو
گشت ضربت شبانه بهداشت محیط در شهر سی سخت +تصویر 1399/03/10


گشت ضربت شبانه بهداشت محیط در شهر سی سخت +تصویر

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دنا از گشت ضربت شبانه بهداشت محیط در شهر سی سخت با حضور نیروهای واحد بهداشت محیط و با همکاری نیروی انتظامی خبر داد.